• hero_facilities
  • hero_cis_member

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี

โรงเรียนนานาชาติอุดรธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โรงเรียนของเราใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ(NCE) เน้นการสอนโดยใช้หลักการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้( inquiry based teaching)ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถค้นหา ตีความ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคสมัยที่โลกของเราเต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติอุดรธานีเปิดสอนทั้งหมดสี่ระดับชั้นโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นPreschool (อายุ 2-3 ปี) ไปจนถึงชั้น Year 7 (อายุ 11-12 ปี) สำหรับปีการศึกษา 2560/2561 ทางโรงเรียนจะเปิดสอนเพิ่มเป็นหกระดับชั้น  ซึ่งจะเพิ่มในระดับชั้น Year 7  (อายุ11-12 ปี) ในทุกๆปีทางโรงเรียนจะเปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งระดับชั้นจนกว่าจะมีระดับชั้นตั้งแต่Preschool จนถึง Year 7 ซึ่งหมายถึงจะมีการรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-11 ปี และทางโรงเรียนยังมีโครงการเปิดรับนักเรียนระดับ middle school  ซึ่งมีอายุตั้งแต่11-14 ปี

โรงเรียนนานาชาติอุดรธานีมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้คุณภาพ เรามีโครงการจะสร้างอาคารเรียนของระดับชั้นearly years และ lower primary ซึ่งเราจะเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาครบทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2559  ในทุกๆห้องเรียนมีการติดตั้งเทคโนโลยีมากมายซึ่งได้แก่อินเทอร์เน็ตไร้สาย กระดานอัจฉริยะ เครื่องฉายโปรเจคเทอร์และiMacs ทางโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬามากมายและยังมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต สนามกีฬาอเนกประสงค์รวมถึงทางเดินเท้าและลู่วิ่ง ในโรงเรียนยังมีบริการห้องสมุดและมีพ่อครัวฝีมือดีเตรียมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ในทุกวัน ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนจึงมีผู้รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตูโรงเรียนตลอด24ฃั่วโมง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในอาคารเรียน

เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนานาชาติ ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารภายในโรงเรียนจึงเป็นภาษาอังกฤษ กระนั้นทางโรงเรียนก็มีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาจีน ทางเราเชื่อว่าการที่นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆจะช่วยให้เขาพัฒนาระบบความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งการเข้าใจภาษาไทยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในประเทศไทย ในขณะเดียวกันภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญซึ่งเราเชื่อว่านักเรียนของเราควรจะได้เรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติอุดรธานีตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพและทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นโรงเรียนแถวหน้าในด้านการศึกษาซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียนในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงภูมิภาคนี้อีกด้วย

กรุณาเยี่ยมชมหน้าเว็บภาษาอังกฤษของเราเพื่อรู้จักเรามากขึ้น หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (042) 110-379.